Fiske

Fiskekort som du kan lösa hos oss

 • Åsunden 
 • Ämmern
 • Nimmern
 • Björkern
 • Drögen
 • Åländern, Högsjöarna, Vån och Axsjön
 • Törneviken i Järnlunden
 • Västerskog (Ågölen, Gransjön, Södra Viggen, Långsjön, Rön, Norra och Södra
  Gryten, Lilla Kullgölen, Glottern, Bjärsjön, Trehörn samt ån mellan
  Drögen till och med dammen vid Hallsta.)